قوانین و مقررات

وب سایت اتو صافکاری تنها معرفی کننده تمامی صافکاری های موجود در شهر تهران و دیگر نقاط ایران است، و هیچگونه مسئولیتی در قبال این مراکز ندارد.