درباره اتوصافکار

مرکز صافکاری و نقاشی و سپرسازی اتوصاقکار با بیش از 10 سال سابقه کار اینک یکی از بهترین های
حوزه خود در زمینه صافکاری، سپرسازی، پولیش، نقاشی و واکس ماشین می باشد.

تاریخچه ما

سالهاست که با احترام به اصل رضایت مشتری توانسته ایم در بازار آشفته ایران کار خود را گسترش دهیم و با اشتغالزایی نقش مهمی در ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان کشور ایفا کنیم، در همین راستا سرلوحه کارما همیشه رضایت مشتری بوده است هدف نهایی ما تنها صافکاری، نقاشی و یا سپرسازی خود رو نمی باشد بلکه ایجاد فضایی صمیمی، شاد و در عین حال موثر و کارگشا بین مشتریان و متخصصین می باشد.